Reliart Slovensko, spol. s r.o.
Bratislava

O nás

Spoločnosť Reliart Slovensko spol. s r.o., bola založená v roku 2008 a jej hlavnou aktivitou je realitná činnosť. Tejto činnosti sa venuje najmä na území hlavného mesta, s akcentom na nehnuteľnosti vyššieho štandardu a to byty v novostavbách, rodinné domy a pozemky s vyššou pridanou hodnotou. Reliart Slovensko spol. s r.o., poskytuje svoje kvalitné služby tak fyzickým ako i právnickým osobám, spoločnosť je členom ZRKS a je poistená proti škodám spôsobených pri výkone realitnej činnosti. Naše komplexné služby spojené s nehnuteľnosťami sú najmä:

• kompletný organizačno-právny servis (vypracovanie zmlúv a všetkých podkladov)

• zabezpečenie znaleckých posudkov, notárske úschovy, geometrické plány a.i